Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa

Ngā Manu Atarau

Tuia te tangata, tuia ngā kōrero, tuia ngā taonga

He mahi ngātahi a Ngā Manu Atarau me ngā iwi, hapū, whānau, ngā whare taonga o te motu, he mahi hāpai hoki i ngā iwi Māori, imi Moriori anō hoki mō te whakahokinga o ngā kōiwi tīpuna, karāpuna anō hoki ki ō rātou ake papa kāinga.

Ko te kapa Iwi Relationships he whakatō i ngā tikanga o te Mana Taonga, e taea ai ngā iwi me ngā hapori te whakahaere ā rātou tikanga ki Te Papa, me te tiaki hoki i ngā taonga o rātou e noho ana i roto i te āhuru mōwai o Te Papa Tongarewa. Nā tēnei kapa e whakatau, e pūritia ēnei tūhononga iwi mā ngā kirimana tūhononga ā-iwi, he mahi tahi rānei i ngā kaupapa maha. Kia mau ko te atawhai me te whakahaere o ngā tūhononga taonga, he tutukitanga hoki i ngā wawata o te iwi e noho ana ki Te Papa Tongarewa i taua wā. He mahi ngātahi me ngā whare kāwanatanga ki te tautoko, hāpai anō hoki i ngā iwi Māori, imi Moriori i roto i ngā kerēme Tiriti o Waitangi, me ngā herenga kua whakatakotohia e rātou. Nā tēnei kapa e whāngai i ngā mahi tikanga rua me ngā tikanga Māori i roto i a Te Papa me ōna mahi, tae rawa ake ki ngā kaupapa kei te marea.

Hei Pouawhi ā-Iwi, ko koe kei te urungi o te waka o Ngā Manu Atarau e whakawhanake ana i te hiringa mahara, e whakamahere ana i te aronga matua me te whakahaere o ngā tūhononga iwi me Te Papa Tongarewa. Māu ngā whakahaere katoa o Rongomaraeroa Marae e ārahi, he mahi ngātahi me ērā atu o ngā kapa i roto i a Ngā Manu Atarau, me te kapa ringaraupī Mātauranga Māori, hei hāpai i te māramatanga o ngā mahi o Ngā Manu Atarau ki te iwi me te rāngai whare taonga whānui.

He hononga mātanga āu puta noa i te motu, he māramatanga, he wheako āu me te toro atu ki ngā rōpū ā-iwi, ā, ko ēnei mahi katoa e whāngai ki te reo Māori me ōna tikanga. E āhei ana koe te whakahaere kaupapa matatini, he nui ō māramatanga o ngā tikanga whare taonga ā-motu, kei te ao whānui hoki.  Ko te wānanga, te whakamahere rautaki me ō pūkenga whakahaere kei roto katoa i tō kete.

Whakaohoohotia, tūhonongia, whakawhānuihia, whakaahutia. Mauria mai ō pūkenga o te ao Māori ki tēnei tūranga, e taea ai tātou katoa te mahi tahi me ngā iwi Māori. Hei kaiārahi, ko koe kei te whakamana i a Te Papa ki te whāngai i ngā taonga o Aotearoa, me ngā kōrero o Aotearoa ki te ao.

 

Head of Iwi Relationships | Pouawhi ā-Iwi
Tuia te tangata, tuia ngā kōrero, tuia ngā taonga

The Ngā Manu Atarau Directorate works in partnership with iwi, hapū and whānau, museums and whare taonga throughout Aotearoa, and advocates for mana motuhake for Māori and Moriori and returning tīpuna and karāpuna to their source communities.

The Iwi Relationships team works to implement the Mana Taonga principle which ensures iwi and communities are able to exercise their tikanga at Te Papa, acknowledging kaitiakitanga and the care and management of their taonga housed within the museums’ collections. The team establishes and maintains these relationships through iwi relationship agreements, collaborating on mutually beneficial projects and by supporting aspirations of the iwi in residence. The team alongside other cultural agencies, assists Māori and Moriori through the Treaty of Waitangi Settlement process and supports post-settlement commitments. This team fosters biculturalism and tikanga Māori within the wider organisation of Te Papa and its activities.

As Pouawhi ā-Iwi, you will play a vital role in the Ngā Manu Atarau Directorate in developing and delivering a sound direction for, as well as the management and on-going maintenance of iwi relationships with Te Papa Tongarewa. You will oversee the operational management of Rongomaraeroa Marae, work closely with the other teams within the directorate and the Mātauranga Māori curatorial team to enhance the understanding of Ngā Manu Atarau’s work with iwi and the sector. You have existing positive relationships with key iwi stakeholders, and experience engaging with iwi organisations, using a high competency and understanding of te reo Māori me ōna tikanga. You will be able to manage and deliver complex projects, have a good understanding of the knowledge of museum practice, both nationally and internationally. Strategic thinking and planning, alongside proven management experience will also be part of your skillset.

Inspire, connect, deepen and develop.  Bring your extensive knowledge of te ao Māori to a role which enables all our people to work with iwi communities.  As a leader, you will be empowering Te Papa to share New Zealand's taonga and stories with Aotearoa and the world.

All applicants must be able to legally work in New Zealand and have the ability to maintain that. 

For more information and to apply, go to the Te Papa website.

Closing date: